Note til brochure

Selvom man har opsøgt viden, læst referater og overskrifter, så kan man gå grueligt galt i byen. Og derfor ser man også ofte, at mennesker med vidt forskellige holdninger omkring kriminalisering/rettigheder til sexarbejder – peger på de samme undersøgelser.

Vi ved jo at statistik skal man være forsigtig med og jeg vil gerne pege på et par punkter her i folderen hvor det ofte går galt.

Det første er fra SFI – i deres referat af rapporten fra 2010 kan man læse, at 18% af alle sexarbejdere har været udsat for vold.

Det er et vildt tal og man forledes til at tænke, at det må man gøre noget ved, bjoernbursel4kriminalisering hvis det skulle hjælpe.

Men går man nærmere ind i tallet, ser man, at der er himmelvid forskel på de forskellige arenaer (om man arbejder som escort, er mand, arbejder på gaden eller klinik)

Det viser sig, at 42% af de kvinder der arbejder på gaden har oplevet vold – men af den store gruppe – dem som arbejder på klinik af en sort – har kun 3% oplevet vold. Til sammenligning havde 8% af sygeplejerskerne samme år oplevet vold på arbejdspladsen.

bjoernbursel2Det er et klokkeklart argument for ikke at kriminaliserer kunden – da det er klinikkerne, de sikre arbejdssteder, der først forsvinder ved en kundekriminalisering.

Tal er vigtige. Og det er vigtigt at læse dem rigtigt.

Et andet eksempel er fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2013. Det er en undersøgelse, der sammenligner danske sexarbejdere på klinik med andre kvinder, som ikke har sexarbejder-erfaring.

Hele undersøgelsen viser kort sagt, at sexarbejdere på de fleste områder har det lige så godt, eller marginalt bedre end andre kvinder og der var da også stærke røster oppe som ville have fjernet rapporten.

Men der var et område, hvor det ikke så så godt ud for sexarbejdere. Omkring det forskerne kaldte “lette vold”, var der (igen marginalt) flere sexarbejdere, som havde været udsat for det.

Men igen, hvis man ser nærmere på statistikken, kan mans se, at ud af de 22 som havde bjoernbursel1rapporteret om lettere vold, var 19 tilfælde af vold udøvet af alle andre end kunder. Det var kærester, ægtefælle, bekendte og det var foregået alle andre steder end på klinikken.

Tallet kan altså ikke bruges til at sige noget om hvorvidt sexarbejde er farligt eller om kunderne udsætter dem for vold.

Der er lige et tal mere som jeg gerne vil fremhæve fra folderen. Tallet 98%. Det er så mange sexarbejdere der har svaret at de ikke ønsker en kriminalisering.

Bjørn Bursel
Bjørn Bursel